-->

Regional utveckling

Sammanhållningspolitiken svarar för en stor andel av utgifterna i EU:s budget och av de offentliga investeringarna i många medlemsstater. Vi har regelbundet rapporterat om utformningen, genomförandet och övervakningen av sammanhållningspolitiska program och projekt.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Ekonomisk och social sammanhållning är en grundläggande fråga för EU. Hög och stigande ojämlikhet kan skada våra samhällen i många avseenden, inte minst i fråga om ekonomisk tillväxt, och stå i vägen för sammanhållning. Trycket på sammanhållnings- och landsbygdsutvecklingspolitiken att bli ändamålsenlig och effektiv för att minska regionala skillnader kommer att öka under de närmaste åren. Samtidigt stöder sammanhållningsutgifterna andra EU-politiska mål, och de kommer under programperioden 2021–2027 att allt mer knytas till den europeiska planeringsterminen.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.