-->

Utveckling

Europeiska unionen är världens största biståndsgivare. Vid våra granskningar undersökte vi utgifter i specifika länder och tittade på övergripande problem.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera de viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Västvärlden befinner sig för närvarande i en fas av relativ nedgång medan andra länder, såsom Kina och Indien, får en allt större roll i internationell politik och påverkar global energipolitik, klimatpolitik, säkerhetspolitik, handelspolitik och utvecklingspolitik. Stabilitet och ekonomisk utveckling är en förutsättning för att minska migrationstrycket från Afrika mot Europa, vilket är en av anledningarna till att EU:s politik syftar till att minska spänningar inom och mellan afrikanska stater. Samtidigt är framväxten av nya aktörer ett hot mot EU:s traditionella ekonomiska roll i det här geografiska området.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.