-->

Konstitutionella frågor

AFCO:s intresse för institutionella aspekter av den europeiska integrationen och vårt arbete när det gäller den finansiella styrningen av EU kan ses som komplement till varandra.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera de viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Möjligheterna till insyn i vad staten presterar har ökat tack vare onlinemediernas utbredning. Människor ser också exempel på innovationer och bättre valuta för pengarna inom andra områden i tillvaron, vilket bidrar till att höja förväntningarna på offentliga tjänster. De stigande förväntningarna på att stater och EU ska bli öppnare innebär en särskild utmaning med tanke på det upplevda avståndet mellan institutionerna och medborgarna.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.