-->

Budgetkontroll

 

Vi har ett nära utbyte med CONT, särskilt i frågor som gäller förvaltningen av EU:s budget. Vi vill se att skattebetalarnas pengar används effektivt, ändamålsenligt och i enlighet med EU-lagstiftningen. Vi granskar räkenskaperna för EU:s institutioner, byråer, andra organ och gemensamma företag och föreslår förbättringar för att säkerställa sund ekonomisk förvaltning. Vi gör även effektivitetsrevisioner av EU-program och EU-projekt för att bedöma om de ger valuta för pengarna.

Våra årsrapporter innehåller resultatet av våra finansiella revisioner och regelefterlevnadsrevisioner av Europeiska unionens budget, Europeiska utvecklingsfonden, alla EU:s institutioner, byråer, andra organ och gemensamma företag. De innehåller de årliga revisionsförklaringarna och särskilda bedömningar av de största budgetområdena, och täcker även budgetförvaltnings- och resultataspekter.

Vi brukar presentera våra särskilda rapporter inför CONT. Både årsrapporter och särskilda rapporter ligger till grund för parlamentets årliga beviljande av ansvarsfrihet som leds av budgetkontrollutskottet.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Vi ser framför oss ett antal utmaningar för EU, bland annat den digitala omvandlingen av ekonomin och samhället, klimatförändringar, påfrestningar på rättsstaten och demokratin, en stagnerande globaliseringsprocess, större ojämlikhet och ökad nationalism. Alla dessa utmaningar kan även få stora ekonomiska och budgetmässiga konsekvenser.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.