-->

Fiskeri

Det främsta målet för EU:s gemensamma fiskeripolitik är att säkerställa att fisket och vattenbruket är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart på lång sikt.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Oceaner och hav är en viktig naturresurs, men deras ekologiska hållbarhet hotas på grund av föroreningar, ohållbart och olagligt fiske samt störningar i ekosystemen orsakade av klimatförändringar.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.