Yes
No

Finančné prostredie EÚ prešlo v priebehu niekoľkých desaťročí vývojom. Jeho ústredným prvkom je rozpočet EÚ, ktorý poskytuje finančné prostriedky pre širokú škálu oblastí politiky – ako je poľnohospodárstvo, rozvoj vidieckych a mestských oblastí, dopravná infraštruktúra, výskum, zdravie, migrácia a pomoc rozvojovým krajinám – a z ktorého sa financuje fungovanie inštitúcií EÚ a iných orgánov. Existujú aj finančné prostriedky a nástroje, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu EÚ / sú zriadené mimo rozpočtu ​