Yes
No

Členské štáty sa môžu spoľahnúť na podporu EÚ pri vypracovaní spoločnej politiky v oblasti azylu a prisťahovalectva, ktorá je založená na solidarite, účinnom riadení migračných tokov, spravodlivom zaobchádzaní so štátnymi príslušníkmi tretích krajín žijúcich v EÚ a opatreniach na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi. ​