Yes
No

Cieľom politiky EÚ v oblasti dopravy a mobility je poskytovať bezpečné, udržateľné a konkurencieschopné dopravné systémy a služby a vyvíjať inovačné riešenia, ktoré prispievajú k dosiahnutiu týchto cieľov. Zaoberá sa najmä piatimi hlavnými druhmi dopravy: letecká, cestná, železničná, námorná doprava a vnútrozemské vodné cesty.​