Yes
No

Kultura in izobraževanje sta osrednjega pomena za prihodnost odporne, konkurenčne in povezane Evrope. Čeprav so za politiko na področju izobraževanja in kulture v prvi vrsti odgovorne države članice, ima EU pomembno dopolnilno vlogo. ​