Yes
No

Humanitarna pomoč pomeni zagotavljanje prilagojenega nujnega odziva za reševanje in ohranjanje življenj, preprečevanje in lajšanje človeškega trpljenja ter ohranjanje človekovega dostojanstva. Z njo se skušajo doseči ranljive skupine prebivalcev v skladu z načeli nepristranskosti, nevtralnosti, človečnosti in neodvisnosti. EU deluje tudi na področju civilne zaščite zaradi podpore, usklajevanja in dopolnjevanja ukrepov držav članic. ​