Yes
No

​Javno zdravje je posredno del več področij politike EU, vendar so za varovanje zdravja in sisteme zdravstvenega varstva v prvi vrsti odgovorne države članice.