No
No
 

Evropsko računsko sodišče zaradi varnosti in varovanja svojih stavb, premoženja, zaposlenih in obiskovalcev uporablja sistem videonadzora.

Sistem upošteva smernice Evropskega nadzornika za varstvo podatkov za videonadzor.

Povezave