No
No

Evropsko računsko sodišče bo namizne in prenosne računalnike, zaslone, tiskalnike ter drugo opremo IT, ki je več ne uporablja, podarilo neprofitnim organizacijam, lokalnim družbenim centrom ali šolam, registriranim v eni od držav članic EU.

Tiste, ki bi opremo želeli, vabi, naj zaprosijo zanjo v skladu s pravili o darovanju, določenimi v tem povabilu.

Evropsko računsko sodišče odpisano opremo IT daruje po svoji presoji in se odloča glede na vsak posamezen primer. Z vseh prenosnih in namiznih računalnikov bodo pred darovanjem zaradi zaupnosti in licenčnih pravic odstranjeni vsi podatki in programska oprema.

Kako se prijaviti?

 1. Prijaviti se je treba s spletnim prijavnim obrazcem (glej povezave spodaj). Izpolnjen prijavni obrazec z motivacijskim pismom z glavo organizacije, ki prosi za odpisano opremo IT, je treba poslati po pošti na naslov Cour des comptes européenne – 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg – LUXEMBOURG.
 2. Sprejemali bomo samo prijavne obrazce in motivacijska pisma, napisane v angleščini ali francoščini. V motivacijskem pismu mora biti obširna obrazložitev namena prošnje.
 3. Prijave morajo biti podpisane.

Merila za upravičenost


 • Upravičeni vlagatelji so nepridobitne organizacije, ki delujejo na socialnem ali izobraževalnem področju, lokalni družbeni centri ali javni in nepridobitni zasebni izobraževalni zavodi, kot so šole. Politične stranke ne spadajo med upravičence.
 • Sodišče ne bo sprejemalo prijav posameznikov. Pridržuje si pravico do presoje, ali vlagatelji izpolnjujejo zahteve glede upravičenosti, in do zavrnitve prijave.
 • Šole morajo biti vpisane v ustrezen razvid pri pristojnih organih, prijave pa morajo vsebovati dokaz o vpisu v razvid (npr. registracija pri ministrstvu za izobraževanje, državni uradni list itn.). Nepridobitne organizacije morajo predložiti dokazilo, da so registrirane v eni od držav članic EU (npr. pravni status, registracija kot neprofitna organizacija itn.).

Prijave, ki bodo izpolnjevale zahteve glede upravičenosti, bodo rešene po načelu „kdor prej pride, prej melje”. Če opreme IT ne bo na voljo, bomo šolo ali ustanovo pisno obvestili, da bo prijava obravnavana, ko bo oprema spet na voljo.

Vlagatelji, katerih prijave bodo ugodno rešene

Vlagatelji, katerih prijave bodo ugodno rešene, bodo v celoti odgovorni za organizacijo in plačilo prevoza opreme IT od stavbe Sodišča na Kirchbergu v Luxembourgu do končnega namembnega kraja ali pa bodo morali opremo sami prevzeti v stavbi Sodišča na Kirchbergu v 2 mesecih po prejemu obvestila Sodišča o ugodni rešitvi njihove vloge. Sodišče nima sredstev za pripravo opreme IT za prevoz in za njeno razpošiljanje.

Če opremo prevzame tretja oseba ali osebe, mora vlagatelj obvestiti Sodišče o njihovih imenih in podatkih ter navesti datum in čas prevzema. Oprema bo predana samo ob podpisu in po preveritvi dokumentov.

Vlagatelji, katerih prijave bodo ugodno rešene, bodo morali ob prejemu opreme podpisati izjavo, v kateri bodo med drugim morali:

 • Sodišču priznati pravico, da obišče projekt, ki je prejel podarjeno opremo IT;
 • dovoliti, da Evropsko računsko sodišče objavi podrobnosti o darovanju ter identiteto in lokacijo prejemnika na svoji spletni strani;
 • soglašati, da Evropsko računsko sodišče ne bo zagotavljalo nobene podpore in garancij za podarjeno opremo;
 • privoliti, da bodo poravnali morebitne davke ali dajatve ob uvozu opreme IT v namembno državo;
 • privoliti, da bodo sami organizirali in plačali prevoz opreme IT iz Luxembourga do končnega namembnega kraja opreme IT, ter
 • zagotoviti, da bodo opremo, ko bo dotrajala, odstranili okoljsko odgovorno.

Povezave