Yes
No

​EU:s politik inom den ekonomiska och monetära unionen handlar bland annat om samordning av den ekonomiska politiken och finanspolitiken, en gemensam penningpolitik och en gemensam valuta. Målet är att förbättra alla EU-medborgares välfärd och ekonomiska välstånd.