Yes
No

​Revisionsrätten har sitt säte i Luxemburg och omkring 900 anställda. Vi är en EU-institution i mänsklig skala, vilket förenklar integrationen av nya medarbetare, underlättar interaktionen mellan kollegor och främjar lagarbete. På revisionsrätten bryr vi oss om personalens välbefinnande. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där vår personal känner sig betrodd, uppskattad och motiverad.


  • Våra lokaler, tre byggnader på samma plats, erbjuder en modern, samarbetsinriktad, säker och miljövänlig fysisk arbetsmiljö. Våra lokaler är utrustade med alla de faciliteter som behövs för att göra tillvaron enklare och behagligare (personalmatsalar, idrottsanläggningar, familjerum etc.). Vi tillhandahåller vår personal alla de it-verktyg och den it-infrastruktur som den behöver för att kunna arbeta flexibelt och effektivt.

  • Vårt arbetssätt kombinerar närvaro på plats med distansarbete, även utanför anställningsorten (under ett begränsat antal dagar varje år). Vi erbjuder också flexibla arbetsmönster.


Vi erbjuder konkurrenskraftig ersättning och ett omfattande förmånspaket, inklusive rätt till ledighet och ett pensionssystem, världsomspännande sjukförsäkring för anställda och deras anhöriga samt liv- och invaliditetsförsäkring. Grundlöner fastställs i EU:s tjänsteföreskrifter. Löneinformation finns här(opens in new window).

Vissa ersättningar (utlandstillägg, hushållstillägg och barntillägg) kan läggas till grundlönen beroende på den anställdas individuella situation och familjesituation. Bruttolönen är befriad från nationell skatt, men omfattas av EU-skatt och en solidaritetsavgift.

De anställda har rätt till minst 24 dagars ledighet om året plus lediga allmänna helgdagar.