No
No
 

För att skydda sina byggnader, tillgångar, anställda och besökare har revisionsrätten ett kameraövervakningssystem.

Kameraövervakningssystemet följer de riktlinjer för kameraövervakning som Europeiska datatillsynsmannen har utfärdat.

Länkar