No
No
 

Syftet med en webbtillgänglighetspolicy är att göra information och funktioner på internet mer tillgängliga för personer med funktionshinder. En webbplats bör utformas och utvecklas så att alla, oavsett eventuella funktionshinder, får ut så mycket som möjligt av den. Europeiska revisionsrätten följer standarderna för webbtillgänglighet och har nyligen anpassat hela sin webbplats.

I dagsläget uppfyller webbplatsen delvis kriterierna för nivå AA i version 2.1 av riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG 2.1).

Revisionsrätten kontrollerar kontinuerligt webbplatsens allmänna tillgänglighet. Webbinnehållet uppdateras mycket ofta, och trots att vi försöker göra alla webbsidor så tillgängliga och användarvänliga som möjligt kan du därför ibland uppleva problem med tillgängligheten. Kontakta oss om det händer. Observera att det på vissa sidor kan finnas videor, pdf-dokument och beskrivningar av figurer från rapporter som ännu inte är fullt tillgänglighetsanpassade.

Rättslig grund