Nav

Evropský účetní dvůr


Ochránce financí EU

Stáže

Účetní dvůr organizuje v průběhu celého roku stáže v různých oblastech své činnosti. Stáže se schvalují maximálně na dobu pěti měsíců. Stáže mohou být placené (1 120 EUR měsíčně) nebo neplacené. Počet schválených stáží je velmi limitovaný vzhledem k omezeným dostupným rozpočtovým prostředkům.
 

Způsobilost

 
Žadatel o stáž musí splňovat následující kritéria způsobilosti:
  • musí mít státní příslušnost členského státu Evropské unie, pokud mu orgán oprávněný ke jmenování neudělil výjimku;
  • musí mít uznané vysokoškolské vzdělání nebo diplom, který jej v rámci Evropské unie opravňuje k zařazení do platové kategorie AD, nebo mít dokončeny nejméně čtyři semestry vysokoškolského studia v oblasti zájmu Účetního dvora;
  • musí mít zájem o praktickou odbornou přípravu v jedné z oblastí činnosti Účetního dvora;
  • musí platit, že dosud neabsolvoval žádnou stáž u Účetního dvora;
     
  • musí splňovat zásadu co nejširšího zeměpisného zastoupení;
  • musí uvést, že má dokonalou znalost jednoho úředního jazyka Evropské unie a uspokojivou znalost nejméně jednoho dalšího úředního jazyka Evropské unie;
  • musí dostatečně prokázat bezúhonnost.
 

Praktické informace

Pokud chcete požádat o stáž u Účetního dvora, vyplňte prosím níže uvedenou žádost v angličtině nebo ve francouzštině, uložte ji na svém počítači ve formátu PDF a pak ji přiložte k vyplněnému formuláři žádosti. V této fázi výběrového řízení nebudou zohledněny žádné přílohy k žádosti.
 
Po kliknutí na tlačítko „Potvrdit“ se objeví zpráva, že Vaše žádost byla odeslána Účetnímu dvoru. Zároveň obdržíte potvrzení e-mailem. Pokud se z jakéhokoli důvodu zpráva neobjeví nebo nedostanete potvrzení, zopakujte prosím celý postup nebo napište na adresu eca-stage@eca.europa.eu.
 
 

Související odkazy

Žádost o stáž

(*) Toto pole je povinné.
* Jméno
* Příjmení
* Telefon
* E-mail
* Soubor


V případě problémů kontaktujte prosím přímo eca-stage@eca.europa.eu.