Nav

Curtea de Conturi Europeană


Gardianul finanțelor UE

Stagii

 
Curtea de Conturi organizează perioade de stagiu pe toată durata anului în domeniile sale de interes. Stagiile sunt oferite pentru o perioadă de maximum cinci luni. Stagiile pot fi plătite (1 120 EUR/lună) sau neplătite.Totuși, din cauza restricțiilor aplicabile creditelor bugetare disponibile, numărul de stagii oferite este foarte limitat.
 

Condiţii de admitere

Pentru a fi admis în vederea efectuării unui stagiu, candidatul trebuie:
  • să fie cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția cazului în care există o derogare din partea autorității împuternicite să facă numiri;
  • să dețină o diplomă universitară sau o diplomă care să‑i dea dreptul la categoria AD din cadrul serviciului public al UE sau să fi încheiat cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniu care prezintă interes pentru Curte;
  • să dorească să obțină instruire practică legată de unul dintre domeniile de activitate ale Curții;
  • să nu mai fi beneficiat de un alt stagiu în cadrul Curții;
  • să garanteze respectarea principiului privind cea mai largă distribuție geografică posibilă;
  • să declare cunoașterea aprofundată a unei limbi oficiale a Uniunii Europene și cunoașterea satisfăcătoare a cel puțin unei alte limbi oficiale a Uniunii Europene;
  • să prezinte garanția unei bune conduite.
 

Informații practice

Pentru a vă depune candidatura în vederea efectuării unui stagiu la Curtea de Conturi Europeană, vă rugăm să completați unul dintre formularele de cerere de stagiu de mai jos, în limba engleză sau în limba franceză, să îl salvați pe calculatorul dumneavoastră în format PDF și să îl atașați la solicitarea de stagiu de mai jos, completată. În această fază a procedurii nu se va lua în considerare nicio anexă.
 
După ce apăsați pe butonul „Trimite formularul”, pe ecran se va afișa un mesaj de confirmare a transmiterii solicitării dumneavoastră către Curte. Această confirmare vă va parveni și prin e-mail. În cazul în care mesajul respectiv nu se afișează sau în care nu vă parvine nicio confirmare, vă rugăm să încercați din nou sau să ne contactați la adresa
 

Linkuri utile 

Solicitare de stagiu

(*) Această rubrică este obligatorie
* Prenume
* Nume de familie
* Telefon
* E-mail
* Încărcați fișierul


În eventualitatea unei probleme, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa: eca-stage@eca.europa.eu.