No
​​
Среща на председателите на Върховните одитни институции (ВОИ) на 27-те държави членки на ЕС и Европейската сметна палата (ЕСП) в Люксембург на 1 и 2 декември 2008 г. 
 

 

 
ЕСП беше домакин на двудневната годишна среща на Контактния комитет на председателите на ВОИ на ЕС. Срещата се проведе в Люксембург и беше ръководена от председателя на ЕСП – г-н Витор Калдейра (Vítor Caldeira). На срещата присъстваха председателите на 27-те ВОИ на Европейския съюз. Ръководителите на ВОИ на страните кандидатки, представителите на Комитета за обучение на ЕВРОСАЙ и СИГМА присъстваха като наблюдатели.
 
Срещата на Контактния комитет през 2008 г. се състоя по време, когато Европа и целият свят все още бяха в процес на асимилиране на глобалния шок, дължащ се на кризата на финансовите пазари. В този контекст основният акцент на срещата на Контактния комитет през 2008 г. бяха дискусиите относно реформата в бюджета на ЕС и ревизираната Лисабонска стратегия за периода 2008-2010 г. – два съществени въпроса по отношение на преодоляването на финансовата криза, засегнала ЕС и неговите държави членки. Двете теми бяха обсъдени задълбочено под формата на панелни дискусии.
 
Г-жа Далия Грибускайте (Dalia Grybauskaitė), тогавашният комисар по финансово програмиране и бюджет, направи основна презентация за реформата на бюджета на ЕС. Последвалата дискусия потвърди факта, че е необходимо да се предприемат действия, и показа важната роля на ВОИ в това отношение. Тяхната оценка на риска е ключова за една финансова среда, в която потокът на пари е спрял.
 
Ревизираната Лисабонска стратегия за периода 2008-2010 г. също беше обсъдена в контекста на тези промени. Бяха изказани оптимистични мнения, че ревизираната Лисабонска стратегия би могла да спомогне за преодоляването на отрицателните последици от финансовата криза.
 
По време на втория ден на срещата беше обменен опит и информация за резултатите от сътрудничеството, като бяха обхванати различни сфери на управление на средствата на ЕС и одитни въпроси, както и перспективите за бъдещи дейности.