No
Среща на Контактния комитет на ръководителите на върховните одитни институции на Европейския съюз и на Европейската сметна палата, Люксембург, 12—13 октомври 2017 г.
Logo-CC2017.png 
 
 
Европейската сметна палата (ЕСП) в Люксембург беше домакин и председател на годишната среща на Контактния комитет за 2017 г. Като активни наблюдатели на срещата присъстваха ръководителите на върховните одитни институции (ВОИ) на страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, както и представители на секретариата на ЕВРОСАЙ и SIGMA.
Основната обсъждана тема на срещата на Контактния комитет беше възможният принос на ВОИ за възстановяването на доверието на гражданите на ЕС. Тя беше избрана предвид все по-големите предизвикателства и растящият натиск върху публичните финанси, пред които са изправени ЕС и държавите членки, както и предвид явната загуба на доверието на гражданите в националните и в европейските институции. В този контекст участниците също така разгледаха иновативните одитни продукти на ВОИ и начините на комуникация със заинтересованите участници, насочени към изграждане на доверието в националните и наднационалните управленски институции. Модератор на обсъжданията беше г-жа Brigitte Christ — заместник-директор на ВОИ на Швейцария.
Бяха поканени трима външни гости, за да споделят своите мнения по темата в експертната дискусия. Г-н Arthuis — член на Европейския парламент и председател на Комисията по бюджетите, представи гледната точка на ЕС по темата. Г-н Bertok — експерт по етиката в публичния сектор, представи становището на ОИСР относно как по-доброто управление може да спомогне за изграждането на доверие. Накрая г-н Colella — главен изпълнителен директор на Института за счетоводство на Шотландия сподели своето мнение относно професията на одитора като услуга с висока стойност за обществото. Допълнителни изказвания бяха направени от г-жа Yli-Viikari (ВОИ на Финландия), г-н Caldeira (ВОИ на Португалия) и г-н Brenninkmeijer (ЕСП). Г-н Scheller (ВОИ на Германия), г-н Visser (ВОИ на Нидерландия) и г-н Migaud (ВОИ на Франция) споделиха своите мнения и представиха конкретни примери за комуникация със заинтересованите страни.
В последвалата дискусия Контактният комитет отбеляза дейностите, извършени от неговите работни органи и професионални партньори, както и съответните дейности на ВОИ на държавите членки. Това включи по-специално окончателните доклади на паралелни одити на приноса на структурните фондове към стратегията „Европа 2020“ в областите на заетостта и/или образованието (проведени под ръководството на ВОИ на Германия, Нидерландия и Малта), както и на свързаните рискове за устойчивостта на публичните финанси (под ръководството на ВОИ на Швеция и Финландия).
Домакин и председател на следващата среща през октомври 2018 г. ще бъде Националната сметна палата на Хърватия. 

 

gerhard-steger-video.PNG