No

Работната група по данъка върху добавената стойност е създадена под формата на форум за обмяна на опит по отношение на функционирането на системата за ДДС в ЕС, като се обръща специално внимание на:

  1. Общи тенденции в сферата на ДДС
  2. Административно сътрудничество между държавите членки
  3. Измерване на загубите от ДДС в резултат на измами и оценка на ефективността на политиките за борба с измамите;
  4. Борба с измамите с ДДС в рамките на Общността
  5. Развитие на мониторинга в сферата на ДДС
  6. Насърчаване на сътрудничеството в сферата на одита на ДДС

За допълнителна информация можете да се свържете с:

Г-н ​Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)

Доклади: