V rámci kontaktního výboru nejvyšších kontrolních institucí EU byla během jeho zasedání v Rize usnesením CC-R-2015-01 z 19. června 2015 zřízena síť odborníků pro nezávislé hodnocení obsažené ve zprávách předkládaných národním parlamentům. Jejím cílem je:
 
 
  • vytvořit rámec pro analýzu finančních procesů, kterou na různých úrovních státní správy provádí vybraný počet nejvyšších kontrolních institucí, jež mají podobné postupy, přičemž budou zdůrazněna použitá pravidla a metodiky;
  •  
  • vyměňovat si osvědčené postupy v oblasti nestranného hodnocení veřejných politik, které provádějí nejvyšší kontrolní instituce, a to v rámci cyklického procesu, který od plánování těchto politik povede k analýze dosažených výsledků, a ovlivní tak následující plánovací proces.
 

 

Máte-li zájem o další informace, obraťte se prosím na:
 

 

Giovanniho Coppolu, Účetní dvůr (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)