No

Původně pracovní skupina kandidátských zemí ustavená k podpoře a usnadnění praktické spolupráce v menším měřítku mezi NKI kandidátských zemí a členských států EU; (přejmenovaná) Společná pracovní skupina pro auditní činnosti (JWGAA – Joint Working Group on Audit Activities) byla ustavena v roce 2002.

V roce 2004 kontaktní výbor potvrdil JWGAA jako klíčový prvek rámce pro období po rozšíření EU v květnu 2004 s mandátem přispívat k udržování pracovních kontaktů a spolupráce mezi NKI kontaktního výboru a sítí prezidentů a předsedů NKI (kandidátských a potenciálních kandidátských zemí).

Pracovní skupina JWGAA podporuje činnosti sítě prezidentů a předsedů tím, že poskytuje odborné, organizační a technické poradenství a pomoc. Předkládá kontaktnímu výboru každoročně zprávu o úrovni a povaze všech auditních činností menšího rozsahu.

Další informace Vám poskytne:

Dragos Budulac, Rumunský účetní dvůr

(dragos.budulac@rcc.ro)

Isabelle Berglund, Švédský nejvyšší kontrolní úřad

(isabelle.berglund@riksrevisionen.se)

Související zprávy:​