No

Pracovní skupina pro daň z přidané hodnoty byla ustavena jako fórum pro výměnu zkušeností o fungování systému DPH v EU se zvláštním přihlédnutím k:

  1. obecným trendům v oblasti DPH,
  2. administrativní administrativní spolupráci mezi členskými státy,
  3. měření ztráty DPH v důsledku podvodu a posuzování účelnosti politik v oblasti boje proti podvodům,
  4. boji boji s podvody v oblasti DPH v rámci Společenství,
  5. monitorování vývoje v oblasti DPH,
  6. podpoře spolupráce v oblasti auditu DPH.

Další informace Vám poskytne:

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)

Související zprávy: