No

​Η ομάδα εργασίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων συγκροτήθηκε το 2001 προκειμένου:

  • να εντοπίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο που υφίσταται σε κάθε κράτος μέλος για να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων και τη δομή της αρχής που ορίστηκε γι’ αυτόν τον σκοπό και τις αρμοδιότητες της· και
  • να αναλύσει τις εξουσίες, αρμοδιότητες και συγκεκριμένες δραστηριότητες των εθνικών ή/και κεντρικών/περιφερειακών ΑΟΕ, προκειμένου να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων.

Η ομάδα εργασίας ολοκλήρωσε την εντολή της το 2003 υποβάλλοντας την τελική έκθεσή της σχετικά με την «προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επαφών.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:

τον κ. Giovanni Coppola, Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Ιταλίας (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)

Σχετικές εκθέσεις: