No

​2002. aasta detsembris otsustasid Kesk- ja Ida- Euroopa riikide, Küprose, Malta ja Türgi kõrgeimate kontrolliasutuste presidendid ning Euroopa Kontrollikoda uurida võimalust töötada välja põhjalikud ja üksikasjalikud auditi kvaliteedi suunised, mida huvitatud pooled (k.a kontaktkomitee) saaksid arutada. Eksperdirühmal paluti kõigi huvitatud kõrgeimate kontrolliasutuste ja SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) abiga need suunised ette valmistada.

Eksperdirühm lõpetas suuniste väljatöötamise 2004. aastal ning esitles neid Kesk- ja Ida- Euroopa riikide, Küprose, Malta ja Türgi kõrgeimate kontrolliasutuste presidentidele, Euroopa Kontrollikojale ja kontaktkomiteele.

Lisaks on eksperdirühm loonud auditi kvaliteedi kohta elektroonilise andmebaasi, mis on kättesaadav kõrgeimate kontrolliasutuste sisevõrgus (CIRCA) ja seda ajakohastavad endised eksperdirühma liikmed vähemalt iga kuue kuu tagant. Eksperdirühma volitused lõppesid 2007. aastal.

Lisateabe saamiseks pöörduge:

Brian Vella, Malta kõrgeim kontrolliasutus

(brian.vella@gov.mt)

Jacek Mazur, Poola kõrgeim kontrolliasutus

(jacek.mazur@nik.gov.pl)

Teemakohased aruanded:

  • Guidelines on Audit Quality

    The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.
    Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)