Võrgustik loodi 2008. aastal eesmärgiga luua platvorm, mis aitaks kõrgeimatel kontrolliasutustel hinnata Lissaboni strateegia / strateegia „Euroopa 2020” raames nii liikmesriikide kui Euroopa tasandil võetud meetmeid ning koordineerida nimetatud valdkonna tegevust.
 
Võrgustik aitab audiitoritel jagada kogemusi ja infot kõrgeimate kontrolliasutuste strateegiate, parimate tavade, auditimeetodite ja kasutatavate tehnikate kohta. Võrgustiku töö on enamjaolt internetipõhine, kuid organiseerida võidakse ka spetsiifilisi töötube.
 
Lisateabe saamiseks pöörduge:
 
Ana Furtado, Portugali kõrgeim kontrolliasutus