No

​Eurostati ja riikide statistikaametite koostöövõimaluste uurimisega tegelev töökond moodustati 2011. aasta oktoobris ning seda juhtisid ühiselt Taani ja Poola kõrgeimad kontrolliasutused. Töökonna üldeesmärk oli välja selgitada valdkonnad, kus kõrgeimad kontrolliasutused, Eurostat ja riiklikud statistikaametid saavad koostööd teha, ning konkreetsete meetmete kohta nõu anda. Töökonna tegevus hõlmas näiteks küsimustiku koostamist teabe kogumiseks kõrgeimate kontrolliasutuste ja riiklike statistikaametite suhete praeguse seisu kohta, samuti kontakti loomist riiklike statistikaametitega, et võimaliku koostöö üle mõtteid vahetada. 2012. aasta juunis Kopenhaagenis peetud koosolekul, kus osalesid ka Eurostati ja Taani statistikaameti esindajad, arutas töökond küsimustiku tulemusi, samuti õiguslikke nõudeid ja võimalikke koostöövorme. Töökond esitles oma töö tulemusi kontaktkomitee 2012. aasta kohtumisel. Taustaaruandega ja resolutsiooniga, mis käsitleb kõrgeimate kontrolliasutuste koostööd Eurostati ja riiklike statistikaametitega (CC-R-2012-2), viis töökond oma ülesande lõpule.

Lisateabe saamiseks pöörduge:

Nanna Henning (kaaseesistuja), Taani kõrgeim kontrolliasutus (nh@rigrevisionen.dk)

Jacek Mazur (kaaseesistuja), Poola riigikontroll (Jacek.Mazur@nik.gov.pl)

Teemakohased aruanded:

  • Background report to the Resolution of the Contact Committee Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions

    In October 2011, the Contact Committee of the Heads of EU SAIs set up a Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions (NSIs). The Task Force was established on the basis of the Contact Committee’s efforts to ensure efficient public auditing in response to the financial and economic crisis and highlighting the importance of reliable and timely information (including statistics) on the use of public funds. The Contact Committee asked the Task Force to report on the results of its work at the next CC meeting in 2012 (CC-R-2011-06)
    Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)