Rakkerühm loodi 2015. aastal, et hinnata kontaktkomitee koostöö tugevaid ja nõrku külgi. Oma tegevusega peab rakkerühm kindlaks määrama, kuidas kontaktkomitee koostööd kõige mõjusamaks muuta, tegema ettepanekud selle kohta, kuidas seda saavutada ja milliseid samme edasi teha.
 
Lisainfot saab e-posti aadressil liaison.officer@eca.europa.eu.​