2012. aastal andis kontaktkomitee töökonnale ülesande uurida kõrgeimate kontrolliasutuste ülesandeid ja rolli ELi viimaste arengusuundade taustal ning selle kohta aru anda. Lisaks sisulistele küsimustele uurib töökond kõrgeimate kontrolliasutuste sõltumatuse, mõjususe ja usaldusväärsuse eeltingimusi. Eesmärk on edaspidisele õigusloome protsessile võimalikult asjakohaselt ja efektiivselt, soovitavalt konsultatsioonide vormis, kaasa aidata, toetudes kontaktkomitee ja selle liikmesorganisatsioonide tugevatele külgedele ja kogemustele.