No

​2004. aastal lõi kontaktkomitee riigihangete töörühma ülesandega luua ja hallata veebilehte, mis sisaldab kasulikku teavet riigihangete auditeerimise kohta.

Riigihangete töörühm on koostanud:

 • kontrollküsimustikud riigihangete finantsauditi läbiviimiseks;
 • suunised ELi riigihangete eeskirjade ja asjakohaste Euroopa Kohtu otsuste kohta;
 • põhiküsimused, mis on lähtepunktiks audiitoritele, et hinnata avaliku sektori asutuste hangete tulemuslikkust;
 • kõrgeimate kontrolliasutuste avaldatud asjakohaste aruannete kokkuvõtted.

Riigihangete töörühma volitused lõppesid 2008. aastal. Pärast töörühma tegevuse lõppu moodustas kontaktkomitee 2008. aastal riigihangete ajakohastamise töörühma, mille ülesanne oli ajakohastada endise riigihangete töörühma töö tulemusi ja andmeid. Ajakohastamise töörühma volitused lõppesid 2010. aastal. Ajakohastatud tulemused ja andmed on avalikult kättesaadavad.

Lisateabe saamiseks pöörduge:

Franz Wascotte Belgia kõrgeim kontrolliasutus (eu@ccrek.be)

Nataša Skrt Kos Sloveenia kõrgeim kontrolliasutus (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)

Teemakohased aruanded:

 • Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement

  The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
  Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)
 • EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors

  The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.
  Suurendage ekraani üksnes nägemispuuetega kasutajate jaoks (tekst on juba ekraaanilugeja jaoks olemas)