No

​2000. aastal lõi kontaktkomitee töörühma selleks, et jälgida liikmesriikides struktuurifondide haldamise kohta tehtavaid uuringuid. Uuringute eesmärk oli saada õige, täpne ja dokumenteeritud kirjeldus menetlustest, mida liikmesriigid struktuurifondide haldamisel ja kontrollimisel rakendavad. Töörühm tegi ELi struktuurifondide (2000–2006) kohta uuringu ja esitas aruande 2002. aastal.

2002. aastal jätkas töörühm (I struktuurifondide töörühm) oma tööd eesmärgiga läbi viia nende meetmete paralleelne audit, mis tagavad piisava auditijälje, sh 5% kontrolli, nagu on nõutud nõukogu määruses nr 1260/1999 ja komisjoni määruses nr 438/2001. Aruanne esitati 2004. aastal.

2004. aastal sai II struktuurifondide töörühm volitused jätkata oma tööd ja esitada lühike ülevaade, milles keskendutakse eeskirjade eiramise väljaselgitamise, aruandluse ja järelkontrolliga seotud menetlustele. Aruanne esitati 2006. aastal.

2006. aastal tegi kontaktkomitee III struktuurifondide töörühmale ülesandeks jätkata ülevaadete esitamist struktuurifondidega seotud teemadel ja auditeerida struktuurifondide tööhõive- ja/või keskkonnaprogrammide tulemuslikkust (väljundit/mõjusust). Aruanne esitati 2008. aastal.

2008. aastal volitas kontaktkomitee IV struktuurifondide töörühma jätkama oma tööd, esitades ülevaade, milles keskendutakse kontrollide maksumusele (see võis sisaldada ka tehnilise abi kasutamist struktuurifondide kontrollimisel). Aruanne esitati 2011. aastal.

2011. aastal volitas kontaktkomitee V struktuurifondide töörühma jätkama tööd teemal „Struktuurifondide määruste lihtsustamine”. 2015. aastal esitleti aruannet.

In 2013, the Contact Committee tasked the Working Group on Structural Funds VI with continuing its review of the Structural Funds and the conducting of a parallel audit on the “Analysis of the errors in public procurement within the Structural Funds programmes”. A report was submitted in 2015.

2015. andis kontaktkomitee töörühmale mandaadi töö jätkamiseks ja paralleelse auditi tegemiseks teemal „struktuurifondide panus strateegia „Euroopa 2020” elluviimisesse hariduse ja/või tööhõive valdkonnas”. 2017. aastal esitleti aruannet

Lisateabe saamiseks pöörduge:

Teemakohased aruanded: