EU:n ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea perusti kokouksessaan Riiassa 19. kesäkuuta 2015 antamallaan päätöslauselmalla CC-R-2015-01 asiantuntijaverkoston, joka käsittelee kansallisille parlamenteille osoitettuihin kertomuksiin sisältyviä riippumattomia arvioita. Tarkoituksena on
 
 
  • laatia puitteet taloudellisille analyyseille, joita tietty määrä ylimpiä tarkastuselimiä tekee samankaltaisin menettelyin eri viranomaisten tasolla; tavoitteena on selkeyttää sovellettavia sääntöjä ja menetelmiä
  •  
  • vaihtaa tietoja parhaista käytännöistä, joita ylimmät tarkastuselimet soveltavat laatiessaan riippumattomia arvioita julkisista toimintapolitiikoista; nämä arvioinnit ovat osa kiertävää prosessia, joka alkaa toimintapolitiikan ohjelmatyöstä ja päättyy saavutettujen tulosten analyysiin, jonka pohjalta käynnistetään seuraava ohjelmakausi.
 

 

Lisätietoja aiheesta antaa
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)