Nakon reforme ZPP-a 2004. godine zbog nesigurnosti oko načina na koji će se provoditi nova politika te povezanih kompleksnosti, bila je potrebna provjera postojećih pristupa reviziji. U tom je kontekstu Kontaktni odbor odobrio stvaranje neslužbene informacijske mreže među onima na koje se to pitanje izravno odnosi. Cilj je mreže razmjena informacija između nacionalnih vrhovnih revizijskih institucija i Europskog revizorskog suda čime se sudionicima omogućuje stjecanje boljeg razumijevanja nove politike i potrebnih pristupa reviziji.
 
Mreža je 2006. godine održala seminar. U anketi iz 2010. godine sudionici mreže izrazili su želju za održavanjem i razvojem mreže, zbog čega je u listopadu 2010. godine u Pragu održano zajedničko osposobljavanje Kontaktnog odbora i EUROSAI-ja.
 
Za daljnje informacije obratite se sljedećoj osobi:
 
Gospodin Michal Machowski, Europski revizorski sud (michal.machowski@eca.europa.eu)
 
Poveznica: