No

U početku radna skupina država kandidatkinja sa svrhom promicanja praktične i aktivne suradnje u manjim okruženjima između države kandidatkinje i vrhovnih revizijskih institucija država članica EU-a, (preimenovana) Zajednička radna skupina za revizijske aktivnosti osnovana je 2002. godine.

Kontaktni je odbor 2004. godine potvrdio da je Zajednička radna skupina za revizijske aktivnosti ključan element okvira proširenja EU-a nakon svibnja 2004. godine, sa zadatkom doprinosa održavanju radnih poveznica i suradnje između vrhovnih revizijskih institucija Kontaktnog odbora i mreže predsjednika (država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja).

Zajednička radna skupina za revizijske aktivnosti podupire aktivnosti mreže predsjednika pružajući stručne, organizacijske i tehničke savjete i potporu. Ona Kontaktnom odboru dostavlja godišnje izvješće o razini i naravi svih revizijskih aktivnosti manjeg opsega.

Za daljnje informacije obratite se sljedećim osobama:

Dragos Budulac, Rumunjski revizorski sud

(dragos.budulac@rcc.ro)

Isabelle Berglund, Državni ured za reviziju Kraljevine Švedske

(isabelle.berglund@riksrevisionen.se)

Povezana izvješća:​​