No
Sastanak Kontaktnog odbora u Varšavi od 11. do 12. prosinca 2006. godine
 
 
 
 
Domaćin godišnjem sastanku Kontaktnog odbora  čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Europskog revizorskog suda bila je vrhovna revizijska institucija Poljske, a njime je predsjedao predsjednik Vrhovnog sudskog vijeća za nadzor, g. Mirosław Sekuła. Čelnici vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja Bugarske, Hrvatske, Rumunjske i Turske, kao i predstavnici Inicijative INTOSAI-ja za razvoj (IDI), Odbora za osposobljavanje EUROSAI-ja te Podrška za unaprjeđenje u području vladavine i upravljanja (SIGMA) sudjelovali su kao aktivni promatrači.

Program sastanka uključivao je seminar pod naslovom „Doprinos vrhovnih revizijskih institucija povećanju odgovornosti upravljanja sredstvima EU-a”.

Gosti govornici bili su gospodin Siim Kallas, potpredsjednik Europske komisije, i gospodin Szabolcs Fazakas, predsjedavajući Odbora za proračunski nadzor Europskog parlamenta.

Sudionici su, između ostaloga, raspravljali o razvoju u području nacionalnih izjava, prednosti i prepreka izravnim kontaktima između nacionalnih revizijskih institucija i Europske komisije, mogućnostima razvoja zajedničke metodologije i revizijskih standarda te o prednostima i preprekama suradnji između Europskog revizorskog suda i nacionalnih revizijskih institucija tijekom revizijskih posjeta Suda državama članicama.

Čelnici vrhovnih revizijskih institucija raspravljali su i o načinima jačanja suradnje i proučili rezultate rada radnih skupina, koji obuhvaćaju specifična područja upravljanja sredstvima EU-a: javnu nabavu, porez na dodanu vrijednost, poljoprivredu, strukturne fondove, nacionalna izvješća vrhovnih revizijskih institucija o financijskom upravljanju EU-a te kvalitetu revizija. Uz to su predstavljeni rezultati suradnje između vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja.