No

Izvanredni sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije održan na Europskom revizorskom sudu 8. svibnja 2013. godine
Luxembourg2013CC.jpg 
 
Domaćin izvanrednog sastanka čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Europskog revizorskog suda 8. svibnja 2013. godine bio je Europski revizorski sud, a njime je predsjedala glavna revizorica Državnog ureda za reviziju Republike Litve i vršiteljica dužnosti predsjedatelja Kontaktnog odbora gospođa Giedrė Švedienė. Na sastanku je sudjelovalo 59 delegata iz 24 vrhovne revizijske institucije EU-a, Europskog revizorskog suda te vrhovnih revizijskih institucija četiriju država kandidatkinja (Hrvatske, bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije). Ovo je bio prvi izvanredni sastanak u povijesti Kontaktnog odbora.
 
Na dnevnom su redu sastanka bile dvije točke: 1) nacrt izjave o važnosti odgovarajućih mehanizama revizije i odgovornosti u ekonomskoj i monetarnoj uniji te povezanih razvojnih promjena te 2) preliminarna razmjena mišljenja o pismenom očitovanju projektne skupine Kontaktnog odbora za „Rezoluciju br. 6.“.
 
Pod prvom točkom dnevnog reda članovi Kontaktnog odbora raspravljali su o finskoj inicijativi čiji je cilj odaslati zajedničku izjavu predsjedniku Europskog vijeća u pogledu nadolazeće rasprave Vijeća koja ja na rasporedu u lipnju 2013. godine o mogućim mjerama te planu za daljnji razvoj i ostvarenje ekonomske i monetarne unije (EMU). Ova rasprava Vijeća bila je važna prilika za skretanje pažnje donositelja politika na ulogu odgovornosti i vanjske javne revizije pri daljnjem razvoju ekonomske i monetarne unije.
 
Kontaktni je odbor jednoglasno usvojio izjavu o važnosti odgovarajućih mehanizama revizje i odgovornosti u ekonomskoj i monetarnoj uniji te gospodarskog upravljanja EU-om koja se treba dostaviti predsjedniku Europskog vijeća.
 
Kontaktni je odbor u svojoj izjavi pozvao Europsko vijeće na očuvanje i jačanje vanjske javne revizije i odgovornosti pri ostvarenju ekonomske i monetarne unije, bankarske unije te pojačane koordinacije gospodarskih politika, posebice:
 
- izgradnjom sustavnog okvira odgovornosti i revizije;
- pridavanjem važnosti javnoj vanjskoj reviziji u zakonskim aktima EU-a;
- jačanjem revizijskih sustava vezanih za bankarsku uniju;
- uključivanjem mehanizama revizije u područje fiskalne discipline; te
- povećanjem transparentnosti te sustavnosti revizija instrumenata financijske stabilizacije.
 
Članovi trojke - čelnici vrhovnih revizijskih institucija Republike Litve (vršitelj dužnosti predsjedatelja), Portugala i Europskog revizorskog suda također su sastavili i potpisali popratno pismo priloženo izjavi.
 
Pod drugom točkom dnevnog reda odvila se preliminarna razmjena mišljenja o pismenom očitovanju projektne skupine Kontaktnog odbora o zadatcima i ulogama vanjske javne revizije u svjetlu najnovijih razvojnih promjena u gospodarskom upravljanju Europskom unijom, koju je Kontaktni odbor osnovao u listopadu 2012. godine. Projektna je skupina provela dubinsku analizu te izradila pismeno očitovanje u kojem je predstavljen sažetak zaključaka i preporuka projektne skupine te su navedeni prijedlozi o tome kojim bi se pitanjima Kontaktni odbor trebao baviti u budućnosti. U njemu su sadržani i prijedlozi načina na koji bi Kontaktni odbor mogao biti djelotvorniji. Kontaktni je odbor za sljedeći sastanak koji je na rasporedu u listopadu 2013. godine. od službenika za vezu zatražio daljnje istraživanje i osmišljavanje konkretnijih prijedloga za iznesena pitanja.