No
Čelnici vrhovnih revizijskih institucija 28 država članica EU-a i Europskog revizorskog suda sastali su se 10. i 11. listopada 2013. godine u Vilniusu
 


 
Domaćin godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Europskog revizorskog suda za 2013. godinu, koji se održao 10. i 11. listopada 2013. godine u Vilniusu, bio je Državni ured za reviziju Republike Litve. Sastankom je predsjedala gospođa Giedrė Švedienė, glavna revizorica Državnog ureda za reviziju Republike Litve i vršiteljica dužnosti predsjedatelja Kontaktnog odbora. Na sastanku su sudjelovala 84 delegata iz vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Europskog revizorskog suda, vrhovnih revizijskih institucija triju država kandidatkinja (Crna Gora, Srbija i Turska) te predstavnici razvojne inicijative INTOSAI-ja (IDI), Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI) i SIGME.
 
To je prvi godišnji sastanak Kontaktnog odbora koji je ikada održan u Vilniusu, i to tijekom povijesnog i značajnog razdoblja kada je Litva po prvi put predsjedavala EU-om.
 
Sastanak je otvorila njegova ekscelencija gospodin Valdas Adamkus, bivši predsjednik Republike Litve, koji je čestitao sudionicima i izrazio svoje uvjerenje da će čelnici vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Europskog revizorskog suda pronaći najbolja rješenja za povećanje odgovornosti u javnom sektoru te izvršenje zadataka dodijeljenih nacionalnim revizijskim tijelima.
 
Glavno je pitanje sastanka bio seminar o najnovijim razvojnim promjenama koji je obuhvatio dvije teme: 1) novi financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020. godine te nova financijska uredba - uloga vrhovnih revizijskih institucija u povećanju odgovornosti u EU-u te 2) novo gospodarsko upravljanje - uloga i zadatci vrhovnih revizijskih institucija.
 
Seminar su otvorila dvojica uvaženih gostujućih govornika: gospodin Algirdas Šemeta, povjerenik Komisije za oporezivanje i carinsku uniju, reviziju i borbu protiv prijevara, te gospodin Michael Theurer, zastupnik u Europskom parlamentu, predsjednik Odbora za proračunski nadzor Europskog parlamenta (putem video prezentacije). Gostujući govornici iznijeli su svoje viđenje glavnih pitanja povezanih s najnovijim razvojnim promjenama u upravljanju i odgovornosti EU-a.
 
O prvoj se temi raspravljalo u sklopu prezentacija Europskog revizorskog suda te nekoliko vrhovnih revizijskih institucija EU-a koji su iznijeli svoje viđenje te trenutna iskustva. Naglašeno je da se svi oni koji su uključeni u javnu financijsku kontrolu proračuna EU-a na nacionalnoj i regionalnoj razini kao i na razini EU-a, neovisno o tome jesu li odgovorni za unutarnju kontrolu, vanjsku reviziju ili politički nadzor, moraju suočiti s izazovom povećanja odgovornosti EU-a u nadolazećim godinama. Također je istaknuto da će novi pravni okviri kojima će se urediti fondovi EU-a uskoro stupiti na snagu te se trebaju razmotriti neki novi važni elementi i promjenjive okolnosti, iako će glavna obilježja trenutnih mehanizama odgovornosti ostati ista.
 
U pogledu druge teme nekoliko vrhovnih revizijskih institucija iznijelo je svoja mišljenja i najnovije razvojne promjene u rješavanju pitanja novog gospodarskog upravljanja u vlastitim zemljama. Vrhovna revizijska institucija Republike Finske izvijestila je o praćenju inicijative koju je podržao Kontaktni odbor u pogledu kolektivnog obraćanja Europskom vijeću, kao i o mreži za reviziju fiskalne politike. Drugom su temom obuhvaćene i aktivne rasprave te razmjena ideja o praćenju i sljedećim koracima u pogledu pismenog očitovanja projektne skupine o novim zadatcima i ulogama za vanjsku javnu reviziju u svjetlu najnovijih razvojnih promjena u gospodarskom upravljanju EU-om.
 
Drugoga se dana sudionicima obratio još jedan istaknuti gostujući govornik, dr. Gediminas Mesonis, sudac Ustavnog suda Republike Litve i profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta Vytautas Magnus u Litvi, koji je iznio svoja stajališta o pitanju neovisnosti vrhovnih revizijskih institucija. Sudionici su jako dobro primili prezentaciju jer je skrenula pozornost na pitanje neovisnosti vrhovnih revizijskih institucija iz akademske perspektive.
Kontaktni je odbor primio na znanje prikaz stanja aktivnosti za 2013. godinu - godišnje izvješće o radu koje sadrži informacije o stanju i aktivnostima radnih skupina, mreža i projektnih skupina koje trenutno djeluju u okviru Kontaktnog odbora.
 
Kontaktnom su odboru predstavljena sljedeća izvješća o trenutnim aktivnostima suradnje u 2013. godini: izvješće radne skupine za strukturne fondove br. V. (vrhovna revizijska institucija Savezne Republike Njemačke), izvješće o „Pregledu rashoda u državama EU-a - analiza najboljih primjera iz prakse, zaključci i perspektive“ (vrhovna revizijska institucija Talijanske Republike), izvješće o seminaru o javnim računovodstvenim standardima (vrhovna revizijska institucija Francuske Republike), zajedničko izvješće o usklađenoj reviziji provedbe zakonskih akata EU-a o prijevozu otpada (vrhovna revizijska institucija Kraljevine Nizozemske). Vrhovna revizijska institucija Republike Litve iznijela je informacije o zajedničkoj reviziji nacionalnih parkova.
 
Vrhovna revizijska institucija Republike Turske izvijestila je o aktivnostima mreže vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidatkinja i mogućih kandidatkinja te Europskog revizorskog suda.
 
Vrhovna revizijska institucija Kraljevine Nizozemske izvijestila je o napretku priprema za IX. kongres EUROSAI-ja koji će se održati od 15. do 19. lipnja 2014. godine u Hagu, te o prvom kongresu EUROSAI-ja za mlade koji je predviđen od 20. do 22. studenog 2013. godine u Rotterdamu.
 
Nakon rasprava o prethodno navedenim temama usvojeno je pet rezolucija koje se odnose na provedbu budućih strategija te suočavanje s novim izazovima vrhovnih revizijskih institucija u kontekstu najnovijih mehanizama odgovornosti i novih razvojnih promjena u gospodarskom upravljanju EU-om;
 
  • Rezolucija o nastavku djelovanja revizijske mreže za fiskalnu politiku (CC-R-2013-01);
  • Rezolucija o budućim aktivnostima Kontaktnog odbora vrhovnih revizijskih institucija EU-a za 2014. godinu (CC-R-2013-02);
  • Rezolucija o reviziji radne skupine za strukturne fondove (CC-R-2013-03);
  • Rezolucija o računovodstvenim standardima za javni sektor za europske države članice (EPSAS) (CC-R-2013-04);
  • Rezolucija o objavi završnog izvješća o usklađenoj reviziji provedbe europske uredbe o prijevozu otpada (CC-R-2013-05).
 
Kontaktni je odbor također primio na znanje pismeno očitovanje projektne skupine o novim zadatcima i ulogama za vanjsku javnu reviziju u svjetlu najnovijih razvojnih promjena u gospodarskom upravljanju EU-om te je odlučio ponovno sazvati projektnu skupinu pod vodstvom vršitelja dužnosti predsjedatelja kako bi nastavila svoje aktivnosti te o njima izvijestila na sastanku Kontaktnog odbora u 2014. godini.
 
Sastanak Kontaktnog odbora za 2014. godinu održat će se u Luxembourgu 16. i 17. listopada 2014. godine, a njegov će domaćin biti Europski revizorski sud. Domaćin sastanka Kontaktnog odbora za 2015. godinu bit će vrhovna revizijska institucija Republike Latvije te će se održati u Rigi tijekom latvijskog predsjedavanja EU-om.