​​ 
Mreža revizije fiskalne politike osnovana je 2008. godine na temelju zajedničkog prijedloga aktivnosti vrhovnih revizijskih institucija Finske i Švedske.
 
Svrha je mreže poboljšati metodologije i prakse revizije nacionalne fiskalne politike korištenjem najboljih praksi i dijeljenjem informacija među vrhovnim revizijskim institucijama koje su aktivne na tom području. Ključnim se smatra sastavljanje mreže stručnjaka i dijeljenje informacija s vrhovnim revizijskim institucijama zainteresiranima za predmetno područje.
 
Aktivnosti mreže obuhvaćaju metodu uspoređivanja (najboljih praksi, prikupljanja podataka), dijeljenje informacija te organiziranje radionica i seminara radi širenja dostupnih informacija o temama koje su povezane s revizijom fiskalne politike.
 
Za daljnje informacije obratite se sljedećim osobama:
 
gospođa Matti Okko, Finski nacionalni ured za reviziju,
 
 
 ​​