Mreža je osnovana 2008. godine kao platforma za pružanje pomoći vrhovnim revizijskim institucijama pri ocjenjivanju mjera Lisabonske strategije/strategije Europa 2020 i na nacionalnoj i na europskoj razini te za koordiniranje rada na tom području.
 
Mreža pomaže revizorima dijeliti iskustva i informacije o strategijama koje su primijenile vrhovne revizijske institucije te o korištenim najboljim praksama, metodama revizije i tehnikama. Mreža uglavnom surađuje preko interneta, ali može organizirati i specijalizirane radionice.
 
Za daljnje informacije obratite se sljedećim osobama:
 
gospođa Ana Furtado, Portugalski revizorski sud