Ova je radna skupina osnovana 2015. kako bi ispitala i ocijenila jake i slabe strane suradnje Kontaktnog odbora. Skupina će pritom utvrditi što stvara teškoće Kontaktnom odboru u ostvarivanju najučinkovitije moguće suradnje i iznijeti prijedloge kako nadvladati te teškoće i koje daljnje korake poduzeti.
 
Za dodatne informacije javite se na adresu liaison.officer@eca.europa.eu.