No

​Radnu skupinu za zajedničke revizijske standarde utemeljio je Kontaktni odbor 2006. godine s posebnom ovlašću „da razvije zajedničke revizijske standarde i usporedive revizijske kriterije temeljene na međunarodno priznatim revizijskim standardima primjenjivim na područje EU-a”.

Radna skupina primarno se usredotočila na povećanje razumijevanja vrhovnih revizijskih institucija pristupima tumačenju i primjenjivanju međunarodnih revizijskih standarda, s posebnim naglaskom na utvrđene posebnosti EU-a. Potpuno je uzela u obzir tekući rad Odbora za stručne standarde i pododbora koje je uspostavio INTOSAI radi razvoja međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija i svoj je rad temeljila na najrelevantnijim zajedničkim revizijskim standardima. Djelovala je kao stručni forum u kojem su se prikupljali, predstavljali i sastavljali rezultati, iskustva i studije slučaja revizija.

Radna je skupina kao rezultat toga izradila dokumente s informacijama o praksama vrhovnih revizijskih institucija na području revizije sredstava/politika EU-a u sklopu okvira standarda INTOSAI-ja, a to su vježba „mapiranja“ ovlasti i revizijskih aktivnosti vrhovnih revizijskih institucija, dokument o reviziji usklađenosti te dokument o reviziji učinkovitosti poslovanja, a svaki od njih prethodi preambula.

Inicijativa je pridonijela daljnjem poboljšanju suradnje među vrhovnim revizijskim institucijama na području revizije i poboljšanju odgovornosti u korištenju fondova EU-a na nacionalnoj razini i na razini Zajednice, a vrhovnim revizijskim institucijama EU-a pružila je primjere prakse tumačenja i primjene međunarodnih revizijskih standarda u kontekstu EU-a. Kontaktni odbor odlučio je obustaviti radnu skupinu u listopadu 2010. godine.

Za daljnje informacije obratite se sljedećoj osobi:

gospodin Christophe Perron, Europski revizorski sud (christophe.perron@eca.europa.eu)

Povezana izvješća:

  • Final Report

    Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010
    Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)