No

​Kontaktni je odbor 2004. godine uspostavio radnu skupinu koja je za zadatak imala razvoj i održavanje internetske stranice posvećene reviziji javne nabave.

Radna skupina za javnu nabavu izradila je:

 • kontrolni popis za uporabu u financijskoj reviziji javne nabave,
 • vodič o pravilima javne nabave EU-a i relevantnim presudama Europskog suda,
 • ključna pitanja izrađena kao smjernice revizorima koji ocjenjuju učinkovitost mogućnosti javne nabave u tijelima javnog sektora,
 • sažetke relevantnih izvješća koja su objavile vrhovne revizijske institucije.

Radna skupina za javnu nabavu ispunila je svoj mandat 2008. godine. Nakon njezinog zatvaranja, Kontaktni je odbor 2008. godine ovlastio skupinu za ažuriranje javne nabave da ažurira rezultate i podatke do kojih je došla bivša radna skupina. Skupina za ažuriranje svoj je mandat završila 2010. godine. Ažurirani rezultati i podaci dostupni su za javnost.

Za daljnje informacije obratite se sljedećim osobama:

gospodin Franz Wascotte (supredsjednik), Belgijski revizorski sud (eu@ccrek.be)

gospođa Nataša Skrt Kos (supredsjednica), Revizorski sud Republike Slovenije (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)

Povezana izvješća:

 • Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement

  The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
  Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)
 • EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors

  The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.
  Suzite / proširite u potpunosti isključivo za osobe bez poteškoća s vidom (tekst je već dostupan za programe za čitanje zaslona)