No

Kontaktni je odbor 2000. godine uspostavio radnu skupinu za nadzor paralelnih studija o upravljanju strukturnim fondovima u državama članicama. Svrha studija bila je dobivanje preciznih, točnih i dokumentiranih opisa postupaka koje su države članice provele radi upravljanja strukturnim fondovima i njihovog nadzora. Radna skupina provela je istraživanje o strukturnim fondovima EU-a (za razdoblje od 2002. do 2006. godine) te je 2002. godine predala izvješće.

Radna skupina nastavila je svoj rad 2002. godine kao I. radna skupina za strukturne fondove, s ciljem provedbe paralelne revizije predviđenih mjera za osiguravanje odgovarajućeg revizijskog traga, uključujući i provjeru od 5 % sukladno Uredbi Vijeća 1260/1999 i Uredbi Komisije 438/2001. Izvješće je predano 2004. godine.

Radna je skupina 2004. godine dobila novi mandat (II. strukturni fondovi) kako bi nastavila svoj rad uz kratku, usredotočenu procjenu postupaka za utvrđivanje, izvješćivanje i praćenje nepravilnosti. Izvješće je predano 2006. godine.

Kontaktni je odbor 2006. godine III. radnoj skupini za strukturne fondove dodijelio zadaću da nastavi svoje procjene problema strukturnih fondova te posebice da izvrši reviziju uspješnosti (izlazni proizvod/djelotvornost) programa strukturnih fondova na područjima zapošljavanja i/ili okoliša. Izvješće je predano 2008. godine.

Kontaktni je odbor 2008. godine ovlastio IV. radnu skupinu za strukturne fondove da nastavi svoj rad uz procjenu usredotočenu na troškove nadzora (s mogućnošću korištenja tehničke pomoći u nadzoru strukturnih fondova). Izvješće je predano 2011. godine.

Kontaktni je odbor 2011. godine ovlastio V. radnu skupinu za strukturne fondove da nastavi svoj rad uz procjenu usredotočenu na „Pojednostavljenja propisa za strukturne fondove”.

Kontaktni je odbor 2013. godine zadužio VI. radnu skupinu za strukturne fondove za nastavak pregleda strukturnih fondova i provedbu usporedne revizije koja se odnosi na „analizu pogrešaka u javnoj nabavi u okviru programa za strukturne fondove“. Izvješće je predano 2015. godine.

Kontaktni odbor zatražio je tijekom 2015. od radne skupine da nastavi s radom i da provede usporednu reviziju „doprinosa strukturnih fondova strategiji Europa 2020. u područjima obrazovanja i/ili zapošljavanja”. Izvješće je predano 2017. godine.

Za daljnje informacije obratite se sljedećim osobama:

Povezana izvješća: