No

Az uniós tagállamok legfőbb ellenőrző intézményei és az Európai Számvevőszék közötti Kapcsolattartó Bizottság tagjainak 2013. május 8-i rendkívüli ülése
Luxembourg2013CC.jpg
A Számvevőszéken 2013. május 8-án került sor Giedrė Švedienė, Litvánia legfőbb ellenőrző intézményének elnöke, egyben a Kapcsolattartó Bizottság megbízott elnöke vezetésével a Kapcsolattartó Bizottság rendkívüli ülésére. Az eseményen 24 uniós legfőbb ellenőrző intézmény, az Európai Számvevőszék, valamint négy tagjelölt ország (Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia) legfőbb ellenőrző intézményének képviseletében 59 delegált vett részt. Ez volt a Kapcsolattartó Bizottság történetének első rendkívüli ülése.
 
Az ülés napirendje két pontból állt: 1) a gazdasági és monetáris unión belüli megfelelő ellenőrzési és elszámoltathatósági keretek fontosságáról és az ehhez kapcsolódó fejleményekről szóló nyilatkozattervezet; 2) a Kapcsolattartó Bizottság „6. sz. határozat” munkacsoportja által készített állásfoglalásról szóló előzetes eszmecsere.
 
Az első napirendi pont keretében a Kapcsolattartó Bizottság tagjai megvitatták az arra irányuló finn kezdeményezést, hogy közös nyilatkozatot intézzenek az Európai Tanács elnökéhez a gazdasági és monetáris unió további elmélyítését és tökéletesítését célzó ütemtervvel és az ezzel kapcsolatos lehetséges intézkedésekkel foglalkozó, 2013 júniusára tervezett tanácsi ülés kapcsán. Ez a tanácsi ülés fontos lehetőséget nyújtott arra, hogy felhívja a politikai döntéshozók figyelmét az elszámoltathatóság és a külső nyilvános ellenőrzés szerepére a gazdasági és monetáris unió további elmélyítése során.
 
A Kapcsolattartó Bizottság egyhangúlag elfogadta az Európai Tanács elnökének címzett, a gazdasági és monetáris unióban és az Európai Unió gazdasági irányításában alkalmazott megfelelő ellenőrzési és elszámoltathatósági keretek fontosságáról szóló nyilatkozatot.
 
E nyilatkozatában a Kapcsolattartó Bizottság felkérte az Európai Tanácsot, hogy biztosítsa és erősítse meg a nyilvános külső ellenőrzést és elszámoltathatóságot a gazdasági és monetáris unió, a bankunió, valamint a gazdaságpolitikák terén folytatott megerősített együttműködés létrehozása során, különösen az alábbiak tekintetében:
 
- összefüggő ellenőrzési és elszámoltathatósági keretek kialakítása
- a nyilvános külső ellenőrzés fontosságának elismerése az uniós jogalkotásban
- az ellenőrzési keretek megerősítése a bankunió vonatkozásában
- ellenőrzési keretek beépítése a költségvetési fegyelem területén
- a pénzügyi stabilitási eszközök átláthatóságának és ellenőrzésük következetességének javítása
 
A nyilatkozathoz csatolt kísérőlevélről is megállapodtak, és azt a trojka tagjai – Litvánia legfőbb ellenőrző intézményének elnöke (egyben a Kapcsolattartó Bizottság megbízott elnöke), Portugália legfőbb ellenőrző intézményének, valamint az Európai Számvevőszéknek az elnöke – aláírták.
 
A napirend második pontja keretében előzetes eszmecsere bontakozott ki a Kapcsolattartó Bizottság által 2012 októberében létrehozott, a nyilvános külső ellenőrzés feladatait és szerepét az uniós gazdasági irányítás legfrissebb fejleményei tükrében vizsgáló munkacsoport állásfoglalásáról. A munkacsoport részletes elemzést készített és állásfoglalásban összegezte a munkacsoport következtetéseit és ajánlásait, továbbá ötleteket vázolt fel arra nézve, hogy a Kapcsolattartó Bizottság milyen kérdésekkel foglalkozzon a jövőben. A munkacsoport ezenkívül a Kapcsolattartó Bizottság eredményesebb működésére vonatkozóan is tett javaslatokat. A Kapcsolattartó Bizottság további vizsgálódásra kérte fel a kapcsolattartó tisztviselőket, hogy a Kapcsolattartó Bizottság következő, 2013 októberére tervezett ülésén konkrétabb javaslatokkal állhassanak elő a megtárgyalt kérdésekre vonatkozóan.