A Kapcsolattartó Bizottság 2012-ben bízta meg a speciális munkacsoportot azzal, hogy vegye számba a legfőbb ellenőrző intézmények feladatait és szerepét az Európai Unióban bekövetkezett közelmúltbeli fejlemények fényében és erről készítsen jelentést. A lényegi ügyekkel való foglalkozás mellett a speciális munkacsoportot felkérték arra is, hogy vizsgálja meg az említett feladatok eredményes teljesítésének valamint annak, előfeltételeit, hogy a legfőbb ellenőrző intézmények függetlenek, eredményesek és hitelesek legyenek. Ennek célja az, hogy a legmegfelelőbb módon és legeredményesebben – lehetőleg tanácsadói minőségben, a Kapcsolattartó Bizottság és tagszervezeteinek erősségeire és tapasztalataira építve – tudjanak részt venni a jövőbeni jogalkotási folyamatokban.