No

2000‑ben a Kapcsolattartó Bizottság azzal a céllal hozta létre a munkacsoportot, hogy felügyelje a strukturális alapok tagállami kezelésére vonatkozó párhuzamos tanulmányok készítését. A tanulmányok célja az volt, hogy összegyűjtsék a tagállamokban a strukturális alapok kezelésére és ellenőrzésére alkalmazott eljárások pontos, helytálló és dokumentált leírását. A munkacsoport tájékozódó felmérést végzett az EU strukturális alapjainak (2000–2006) témakörében, és 2002‑ben jelentést nyújtott be.

2002‑ben a munkacsoport a strukturális alapokkal foglalkozó I. munkacsoportként folytatta munkáját, melynek során párhuzamosan vizsgálta meg azokat a szabályozói kereteket, melyek a megfelelő ellenőrzési nyomvonalat hivatottak biztosítani, beleértve a 1260/1999 tanácsi rendelet és a 438/2001 bizottsági rendelet által előírt 5%‑os ellenőrzést is. Erről 2004‑ben jelentést nyújtott be.

2004‑ben a munkacsoport új megbízást kapott (II. munkacsoport) azzal, hogy röviden és lényegre törően tekintse át a szabálytalanságok megállapítására, jelentésére és orvoslására szolgáló folyamatokat. Erről 2006‑ban jelentést nyújtott be.

2006‑ban a Kapcsolattartó Bizottság azzal a feladattal bízta meg a strukturális alapokkal foglalkozó III. munkacsoportot, hogy folytassa a strukturális alapokkal kapcsolatos vizsgálódásait, és ezen belül a foglalkoztatás, illetve környezetvédelem témakörében végezze el a strukturális alapokból finanszírozott programok teljesítményellenőrzését (output/eredményesség). Erről 2008‑ban jelentést nyújtott be.

2008‑ban a Kapcsolattartó Bizottság azzal bízta meg a strukturális alapokkal foglalkozó IV. munkacsoportot, hogy munkáját elsősorban a kontrollmechanizmusok költségére koncentrálva folytassa (lehetőleg a strukturális alapokkal kapcsolatos kontrollokhoz nyújtott technikai segítséget is vizsgálva). A munkacsoport jelentése 2011‑ben készült el.

2011‑ben a Kapcsolattartó Bizottság azzal bízta meg a strukturális alapok foglalkozó V. munkacsoportot, hogy további munkája során elsősorban a strukturális alapok szabályozásának egyszerűsítésére összpontosítson. Erről 2013-ban jelentést nyújtott be.

2013-ban a Kapcsolattartó Bizottság azzal a feladattal bízta meg a strukturális alapokkal foglalkozó VI. munkacsoportot, hogy folytassa a strukturális alapokkal kapcsolatos vizsgálódásait és végezzen párhuzamos ellenőrzést „A strukturális alapokból finanszírozott programok során a közbeszerzésekkel kapcsolatban felmerülő hibák elemzése” témájában. 2015-ben benyújtásra került egy ilyen témájú jelentés.

2015-ben a Kapcsolattartó Bizottság megbízta a munkacsoportot, hogy folytassa munkáját, és végezzen el egy párhuzamos ellenőrzést „a strukturális alapok hozzájárulása az Európa 2020 stratégiához az oktatás, illetve a foglalkoztatás területén” témában. 2017-ben jelentést nyújtottak be.

További információk:

Kapcsolódó jelentések: