Po 2004 m. BŽŪP reformos dėl neužtikrintumo, kaip ši nauja politika galėtų būti įgyvendinta, ir dėl susijusių sunkumų buvo būtina atlikti taikomų audito metodų peržiūrą. Esant šioms aplinkybėms Ryšių palaikymo komitetas neformaliai pritarė tam, kad būtų sukurtas informacinis tinklas, sujungiantis visus tiesiogiai su šia tema susijusius subjektus. Tinklo tikslas – nacionalinių AAI ir Europos Audito Rūmų keitimasis informacija, sudarant galimybę dalyviams geriau suvokti naujos politikos ir taikytinų audito metodų esmę.
 
2006 m. tinklo dalyviai surengė seminarą. 2010 m. atliktoje apklausoje tinklo dalyviai pageidavo tinklą palaikyti ir plėtoti. Atsižvelgiant į tai, 2010 m. spalio mėn. Prahoje buvo surengti bendri Ryšių palaikymo komiteto ir EUROSAI mokymai.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
 
Michal Machowski, Europos Audito Rūmai (michal.machowski@eca.europa.eu)