​​ 
 
2013 m. Ryšių palaikymo komitetas nusprendė įsteigti specialiosios paskirties grupę, siekiant atidžiai stebėti Europos Komisijos pradėtą procesą, skirtą plėtoti Europos viešojo sektoriaus apskaitos standartus (EPSAS). Specialiosios paskirties grupė yra įgaliota imtis aktyvaus vaidmens bendradarbiaujant su Komisijos įsteigtomis specialiosios paskirties grupėmis dėl EPSAS valdymo ir standartų ir teikti ataskaitas Ryšių palaikymo komitetui. Be to, ji stebi susijusius pokyčius ES ir nacionaliniu lygmeniu, palaiko ryšius su nacionalinėmis institucijomis, visų pirma su finansų ministerijomis, ir prisideda savo indėliu prie Komisijos įsteigtų EPSAS specialiosios paskirties grupių darbo
 
Kontaktiniai asmenys:
 
Lionel Vareille (Prancūzijos AAI), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (Vokietijos AAI), (nadja.paessler@brh.bund.de)